Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Portalu Informacyjnego „ikolo.pl”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu informacyjnego „ikolo.pl” (dalej zwany „Portalem”). Portal jest prowadzony przez [Twoje Imię/Nazwisko lub Nazwę Firmy] (dalej zwane „Administratorem”).

1.2. Korzystanie z Portalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje użytkownika do przestrzegania jego postanowień.

2. Zakres i cel Portalu

2.1. Portal „ikolo.pl” ma na celu dostarczanie informacji lokalnych oraz promowanie współpracy i interakcji między mieszkańcami Koła i okolic.

2.2. Portal publikuje informacje dotyczące wydarzeń, ogłoszeń, artykułów, i innych treści związanych z Kołem i okolicami.

3. Zasady publikacji treści

3.1. Użytkownicy Portalu mają prawo przesyłać treści, takie jak artykuły, zdjęcia, ogłoszenia, informacje lokalne, pod warunkiem, że treści te są związane z Kołem i okolicami.

3.2. Wysyłane treści nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa, zasad etyki, ani praw autorskich innych osób.

4. Publikacja treści

4.1. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do publikacji, edycji lub usunięcia treści przesłanych przez użytkowników.

4.2. Treści przesyłane przez użytkowników mogą być opatrzone imieniem i nazwiskiem autora lub pseudonimem w zależności od wyboru autora.

5. Odpowiedzialność

5.1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane przez użytkowników. Autor treści odpowiada za ich legalność i zgodność z regulaminem Portalu.

5.2. Użytkowników obowiązuje zasada poszanowania prywatności innych użytkowników oraz zakazu publikacji treści obraźliwych, rasistowskich lub naruszających dobre obyczaje.

6. Prawa autorskie

6.1. Treści opublikowane na Portalu mogą być chronione prawem autorskim. Użytkownicy nie mają prawa kopiować, rozpowszechniać lub wykorzystywać treści publikowanych na Portalu bez zgody właściciela praw autorskich.

7. Zgłaszanie naruszeń

7.1. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać naruszenia regulaminu i nielegalne treści, używając dostępnych na Portalu formularzy lub kontaktując się bezpośrednio z Administratorem.

8. Zmiany w regulaminie

8.1. Administrator Portalu ma prawo dokonywać zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie od momentu ich opublikowania na Portalu.

9. Kontakt z Administratorem

9.1. Wszelkie pytania, uwagi i zgłoszenia dotyczące Portalu można kierować do Administratora za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@ikolo.pl.