Strona główna » OSP Luboniek włączony do tego systemu
Region

OSP Luboniek włączony do tego systemu

Dnia 10 października 2023 r. w remizie jednostki OSP Luboniek odbyła się uroczystość wręczenia decyzji Komendanta Głównego PSP nr XV/222 KSRG dotyczącej włączenia jednostki OSP Luboniek z gminy Kłodawa do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne 5 lat. W uroczystości udział wzięli:

 1. Pan Leszek Galemba – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Pani Aneta Niestrawską – I Wicewojewoda Wielkopolski;
 3. st. bryg. Tomasz Grelak – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
 4. Pan Marek Marciniak oraz Pan Waldemar Banasiak  – Radni Rady Powiatu Kolskiego;
 5. Pan Piotr Michalak – Burmistrz Miasta Kłodawa;
 6. Pan Marek Kowalewski – Wójt Gminy Chodów;
 7. Pan Krzysztof Krusiński – Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Kłodawa;
 8. Druh Tomasz Barański  – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kole jednocześnie Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej gminy Kłodawa;
 9. Druh Robert Jokiel – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kole;
 10. Ksiądz Radosław Kobiela – Kapelan Strażaków Powiatu Kolskiego oraz Ksiądz Proboszcz Piotr Rogoziński;
 11. Druh Włodzimierz Sarnociński – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kłodawa;
 12. Pan Dariusz Ziółkowski – Sołtys Sołectwa Luboniek;
 13. Delegacja z jednostki Ochotoniczej Straży Pożarnej w Chodowie wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą na czele z Prezesem jednostki druhem Bernardem Brzoskim, Naczelnikiem jednostki druhem Andrzejem Zduńczykiem oraz Zastępcą Naczelnika druhem Łukaszem Pałasińskim;
 14. Delegacja jednostki Ochotoniczej Straży Pożarnej w Przedczu na czele z druhem Jarosławem Boligłową;
 15. Członkowie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubońku.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

W swoich przemówieniach zaproszeni goście pogratulowali druhom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubońku wejścia w szeregi krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na kolejne 5 lat, podkreślając iż jest to szczególne wyróżnienie, które pokazuje wyjątkowe zaangażowanie jednostki oraz jej zasług dla pożarnictwa.

Podczas uroczystej zbiórki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie, jednostka Ochotniczej Staży Pożarnej w Przedczu oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubońku dzięki zaangażowaniu i staraniom I Wicewojewody Wielkopolski Pani Anety Niestrawskiej otrzymały dodatkowe wsparcie w postaci dotacji oraz sprzętu.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodowie  – wsparcie finansowe na zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w kwocie 10 tysięcy złotych, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  w Przedczu aspirująca do włączenia do struktur krajowego sytemu ratowniczo – gaśniczego  wsparcie w postaci 4 radiotelefonów nasobnych Hytera o wartości łącznej 10 tysięcy złotych oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubońku otrzymała spalinową piłę tarczową do działań ratowniczych. Wręczenia dotacji i zakupionego sprzętu dokonali I Wicewojewoda Wielkopolski Pani Aneta Niestrawska w asyście  Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasza Grelaka.

Opracowanie: mł. kpt. Katarzyna Wojciechowska

Zdjęcia: asp. Konrad Siwiński

Skomentuj

Kliknij tutaj i dodaj komentarz